Hazajáró

„E havas hosszu lánczolata csak nem párhuzamosan vonul el a határszéli Kárpátokkal, belső védfalát képezve a hon keleti határának. Ezen havas egészen székely, s én mint olyan valódi székely gobé, nem állhatok ellent a vágynak, hogy annak e bérczes kis hazába mindenüvé ellátszó viharos tetejét meg ne másszam.”